Nedsivningsanlæg

Vi udfører nedsivningsanlæg og minirenseanlæg 

Hos Kaj Bisgård i Støvring nær Aalborg og Nibe, udfører vi alle former for spildevandsløsninger i det åbne land. Vi etablerer blandt andet nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, biologisk sandfilter og mange andre løsninger. 

Vi har gennem mange års erfaring og ekspertise, oparbejdet et stort kendskab og høj faglighed indenfor nedsivningsanlæg. Ved hjælp af løbende kurser, sørger vi altid for at være opdateret med den nyeste viden inden for kloakering i det åbne land, hvad enten det gælder nedsivningsanlæg, minirenseanlæg eller en tredje løsning.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Hvordan fungerer et nedsivningsanlæg? 

Et nedsivningsanlæg er et godt alternativ til at bortlede spildevand fra huse, der ligger i områder hvor der ikke er kloaknet. Anlægget anvendes som regel i boliger og sommerhuse der er placeret udenfor byen, hvor der ikke er mulighed for at blive koblet til kloaknettet. 

Et nedsivningsanlæg kan rense vandet ved at udnytte jorden som en form for et filter, der renser spildevandet gennem jordlagene før det når ned til grundvandet. Nedrivningsanlægget består af en bundfældningstank med tre kamre og en pumpebrønd, hvor en trykslange sørger for at fordele spildevandet gennem et fordelerør.

Fordele ved et nedsivningsanlæg

  • Et nedsivningsanlæg har et lavt strømforbrug
  • Er både billigt og enkelt i drift
  • Billigt at etablere
  • Et nedsivningsanlæg kan oftest etableres i græsplænen med kun ét dæksel synligt
  • Etableres med en alarm der giver besked, hvis der opstår driftstop i anlægget

Minirenseanlæg som naturlig renseproces

Et minirenseanlæg kan fungere præcis som renseprocessen i et vandløb i naturen. Minirenseanlægget renser hurtigt og effektivt spildevandet, ved hjælp af mikroorganismer såsom naturlige bakterier. Det rensede spildevand fra renseanlægget bliver renere end normalt badevand, og kan derfor også udledes til markdræn eller i en sø, å eller grøft.

På grund af manglende kontrolprøver af spildevandet, har et nedsivningsanlæg ikke den samme garanti som et minirenseanlæg.

Fordele ved et minirenseanlæg

  • Et minirenseanlæg er billigt, lille og let at installere
  • Det mest driftsikre anlæg (20 års garanti)
  • Flere husstande kan være fælles om ét minirenseanlæg
  • Fremtidssikret: renser spildvand bedre end lovens krav
  • Danskproduceret anlæg garanterer dig reservedele mange år frem

Vi hjælper dig med at finde den bedste løsning 

Med Kaj Bisgård er du garanteret et ordentligt stykke arbejde, når det kommer til etablering af enten et nedsivningsanlæg eller et minirenseanlæg.

Kontakt os på telefon 98 38 54 07 hvis du vil have mere information omkring fordele og ulemper ved et nedsivningsanlæg eller andre renseanlæg, eller hvis du har andre spørgsmål.

Vi hjælper dig med at finde den løsning der passer bedst til din husstand og situation. 
Spørgsmål? Kontakt os